בדיקת כדאיות כלכלית

Economic_feasibility_study
Miscellaneous 89 expandlines

בחינה כלכלית אובייקטיבית ומקצועית למיזם שלך​

קבלת החלטה Go – No GO במהירות :
חוסכים זמן וכסף

31Created with Sketch.

סוף מעשה במחשבה תחילה​

בחינת כדאיות והתכנות כלכלית הינה שלב קריטי לפני כניסה להרפתקה עסקית כלשהי בין אם מדובר בהקמה של פעילות חדשה, הרחבה של פעילות קיימת, מיזוג פעילויות וכיו"ב.
זהו שלב מקדמי שמתבצע עוד לפני הכנת תכנית עסקית מלאה למיזם  או תוך בחינה של חלופות שונות להקמת המיזם.
ההיגיון הכלכלי של הקמת החברה הוא העוגן המשמעותי ביותר לחברה עסקית והוא מהות קיומה, יזמים מאוהבים ברעיון שלהם ויוצאים לדרך לא פעם מבלי לבחון את ההתכנות הכלכלית לעומק וזה כואב. הניסיון הרב מאפשר לנו לבחון באובייקטיביות ומקצועיות ולנתח כמעט כל פרויקט מהבחינה הכלכלית. זהו בסיס העשייה שלנו , וממנו אנו מתקדמים לטיפול ביתר המשמעויות.

ניתוח כלכלי נדרש בצמתים רבים של התנהלות החברה- בין השאר לצרכים אלה:

 • כניסה לתחום פעילות חדש / הרחבת פעילות החברה
 • בחינת השקעה במיזם חדש, השקעה נוספת במיזם קיים
 • בחינת שיתוף פעולה עסקי
 • שינוי במודל עסקי / שיטת התימחור
 • שינוי בשיטת תגמול אנשי מכירות ושותפים
 • בחינת מערך ההפצה /הלוגיסטיקה של החברה: עצמאי לעומת חיצוני

הניסיון העשיר והמגוון מאפשר לנו :

 • לנתח את המיזם בראיה אובייקטיבית בלתי משוחדת
 • לזהות באופן מיידי  את הנקודות הקריטיות ולבדוק אותן תחילה
 • לבחון את ההתכנות הכלכלית (קישור) באופן מקצועי
 • לגרום לך לקבל את ההחלטה הנכונה שממזערת עבורך את הסיכונים
 • לעבור משלבי התכנון לביצוע בתבונה ובמקצוענות

השיטה המקובלת לבדיקת הכדאיות מבוצעת הינה ע"י היוון תזרימי מזומנים עתידיים כדי לקבוע את ערכם הנוכחי( net present value- NPV), ,ריבית ההיוון נקבעת לפי מחיר ההון של החברה או בהתאם לתשואה הנדרשת על ידי משקיע בפרויקט ברמת סיכון דומה.

במקביל, נבדק  שיעור התשואה הפנימי (IRR ) Internal Rate of Return ,זהו מחיר ההון בו יש להוון את תזרימי המזומנים של הפרויקט כך שהערך הנוכחי הנקי שלו יהיה שווה לאפס. התוצאה המתקבלת היא שיעור התשואה השנתי הגלום בפרויקט, זאת אומרת, שיעור הריבית בו הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים בפרויקט יהיה שווה להשקעה הנדרשת כיום. נתון זה ניתן להשוואה לאלטרנטיבות השקעה אחרות או לפרויקטים בעלי רמת סיכון דומה.

בדיקת כדאיות איכותית לוקחת בחשבון פרמטרים נוספים כמו תקופת החזר ההשקעה, ניתוח הסיכונים הכרוכים בהשקעה, ניתוח נק' איזון בהתאם לתמהיל המוצרים וניתוח רגישות  של משתנים בלתי תלויים על תוצאות הניתוח.

לאחר קבלת החלטה חיובית נמשיך לתכנית עסקית מלאה, נגייס אשראי גיוס אשראי ונלווה את החברה בשלבי ההקמה.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!