הכנת תכנית עסקית

מפת הדרכים שלך להקמת המיזם​

תכנית עסקית שתגייס עבורך אשראי

92 Miscellaneous 17 solid

שנים של ניסיון וידע רב לטובת ההצלחה שלך ​

תכנית עסקית
שנים של ניסיון בכתיבת עשרות תכניות עסקיות שגייסו מיליוני ₪ יסייעו לנו להכין תכנית שתגייס גם עבורך את המימון הנדרש.
ומה לגבי יישום התכנית ? הרי "האקסל סובל הכל".. התכנית צריכה להיות ריאלית, לוגית , ישימה – התכנית שלנו היא כלי עבודה עבורך בדרך למימוש החזון העסקי. "סוף מעשה במחשבה תחילה"!

תכנית עסקית היא מסמך המבטא את העתיד של החברה או המיזם שלך, מסמך המתאר מה התכניות שלך וכיצד אתה מתכנן לממש אותן.

הכנת התכנית העסקית מצריכה תהליך חשיבה בו היזם או מנהלי החברה מעורבים באופן משמעותי, תהליך העבודה מנתח את המיזם לאורך ולרוחב על יתרונותיו וחולשותיו, ההזדמנויות והסיכונים ונדרשת לתת תשובות לכל המשתנים הרלוונטיים.
התוצר המרכזי של התכנית העסקית היא בדיקת כדאיות כלכלית של הפרויקט ותכנית עבודה מסודרת ומפורטת שמראה כיצד תגיע מהיום למקום בו תהיה החברה/ המיזם בעוד 3 או 5 שנים.

תכנית עסקית- לא רק בכדי לגייס מימון

התכנית העסקית היא הרבה יותר מאשר רק אמצעי לטובת גיוס מימון . זהו אמצעי לנתח את הכדאיות הכלכלית של המיזם, להבין איך כל המרכיבים של המיזם מתחברים יחד, כלי למעקב אחר התקדמות המיזם שמאפשר בקרה ואצבע על הדופק לגבי ההתפתחות העסקית.

כתיבת התכנית העסקית מאלצת את מנהלי החברה לשבת ולחשוב על המכלול, לקחת בחשבון נושאים ומידע שללא תהליך זה עלול להתפספס ושיגבה בהמשך מחיר כבד . נדרשים לתת את הדעת לתכנית הפיננסית, התפעולית, להנחות שיווק בהתייחס לשוק ולסביבה העסקית, לכוח האדם הנדרש .
התהליך הלוגי של הכנת התכנית העסקית מחייב חיבור בין כל הגורמים האלה והסקת מסקנות שמובילה לבחירת אסטרטגיית הפעולה הנכונה ו"משחיזה" את היזם לפני הקפיצה למים.

אחת ממטרות התכנית העסקית היא להגדיר אבני דרך ויעדים מבחינת הכנסות, הוצאות, שיעורי צמיחה וכו' ובכך משמשת לצרכיי בקרה ומעקב אחר ההתקדמות , כתיבת היעדים במסגרת התכנית מייצרת מחויבות לעמידה בהם אפשרות לבחון את התפתחות המיזם לעומת התכנון , מדדים אלה ישמשו להערכת תפקוד החברה.

תכנית עסקית משמשת בכל זאת כלי מקובל ביותר לגיוס מימון. תכנית איכותית מאפשרת להבין את הפוטנציאל של המיזם , ההזדמנות ,המשמעויות הכלכליות.
בנקאי, משקיע, שותף פוטנציאלי וכל גורם אחר ישתכנעו שאתה מבין את העסק ומסוגל לספק את התוצאות.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!