תוכניות הבראה לחברה

מפת דרכים ליציאה מהמשבר​

ניתוח מעמיק ומקצועי הממקסם את המצב הקיים והפוטנציאל​

מסמך שמהווה בסיס למו"מ עם המערכת הבנקאית​

הכנת תכנית הבראה דומה במהותה להכנת תכנית עסקית (קישור)כשההבדל המשמעותי הינו בעיתוי הכנת התכנית ובמצב החברה במועד הכנתה.
כשמדובר בחברה במשבר חשוב לזהות בשלב המידי מהן הסיבות שהובילו למצב הנוכחי, מהי יכולת התחרות של העסק , ברוב המקרים הביטוי למצוקה מתבטא בקשיים תזרימיים.
השאלה הראשונה לגביה נדרשת תשובה היא האם מדובר במצב זמני או במצב הידרדרות מתמשך והאם קיימת לחברה הצדקה כלכלית במתכונתה הנוכחית, יש לאבחן את מצב החברה ולקבל תובנות ראשוניות לגבי הסיכויים להבראת החברה. התכנית תצטרך להתמודד עם שאלה זו ולתת לה מענה קודם כל בטווח המידי ולאחר מכן בטווח הבינוני והארוך.

קיימת חשיבות בליווי צמוד ומתן מענה מהיר לצרכי החברה על מנת לבלום את הדרדרות החברה ולייצר תכנית לייצוב והבראה, התכנית תעסוק בין היתר בנושאים האלה בהתאם לסדרי העדיפות שיתבררו בתהליך האבחון:

  • אשראי-  חישוב גובה האשראי הנדרש לחברה , יכולת ההחזר של החברה בטווח המידי ובמורד הדרך , גיבוש תחזית תזרים מזומנים ושיתוף פעולה עם בעלי החוב  לפריסת החוב ולגיוס מימון נוסף
  • ניתוח יעילות התשומות (עובדים, כלי רכב, הפצה ,לוגיסטיקה וכיו"ב) ותכנית התייעלות ע"פ סדרי עדיפות תוך בחינה כלכלית של כלל השיקולים.
  • ניתוח לעומק של מבנה ההכנסות וההוצאות של החברה, התמקדות בפעילויות שמייצרות ערך וקיום דיון מעמיק בהפסקת  פעילויות הפסדיות /פעילויות שאינן  מייצרות ערך מוסף או כאלה הצורכות אשראי רב
  • ניתוח שוק וניתוח יכולת התחרות, יצירת תכנית עבודה חדשה המייצרת אופק חדש להתנהלות החברה ולסיכויי הישרדותה והצלחתה.

הסדרי חוב-אינו כיוון רצוי כמובן אך הוא עדיף כמובן ממצב של חדלות פירעון , אנו מעורבים באופן פעיל בהסדרי חוב ומלווים בייעוץ משפטי של עורכי דין בעלי ניסיון רב בנושא.

אנו מיומנים ומנוסים מאוד במשימות הבראה ומלווים תהליכי הבראה (קישור) רבים באופן שוטף

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!